Bouwen: ‘Bouwproces & bouwvoorbereiding’ en ‘Bouwen vanaf de fundering’

Bouwen: ‘Bouwproces & bouwvoorbereiding’ en ‘Bouwen vanaf de fundering’

Reggesteyn BWI (Bouwen, Wonen, Interieur)

Bij ‘BWI Bouwproces & voorbereiding’ en ‘BWI Bouwen vanaf de fundering’, hierna BWI-Bouwen genoemd, leer je een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren, profielen en kozijnen stellen en maatvoeren en uitzetten. Daarnaast leer je de basisprincipes die je nodig hebt als metselaar. Ook maak je kennis met vaardigheden van verwante beroepen als voeger, stukadoor, tegelzetter en vloerenlegger. Zo leer je wat van allerlei onderdelen. Bij elk onderdeel hoort theorie. Door kennis van het vak, door veel te oefenen en door werkstukken te maken leg je een goede basis voor een beroepsopleiding aan het mbo.

Leren en werken bij BWI-Bouwen

Je werkt met een modulesysteem. In een module leer je van alles over een bepaald onderwerp dat bij BWI-Bouwen hoort. Per module krijg je een theorieboek en een werkboek. De opdrachten voor de praktijk en de theorie staan allemaal in de module. De onderwerpen die je uit het theorieboek krijgt, passen bij de opdrachten die je in de praktijkles maakt.

De eerste twee modulen volg je klassikaal. Daarna krijg je een werkschema met opdrachten dat jij in je eigen tijd doorloopt. In het schema staan alle modulen voor het hele jaar. Er staat bijvoorbeeld precies op wat je elke week aan huiswerk hebt en wanneer de toetsen zijn. Ben je klaar met de lesstof van een module? Dan geef je antwoord op een aantal vragen over die module om te kijken of je het voldoende hebt begrepen. Als je vakdocent akkoord is, ga je verder met de volgende module. Ben je heel snel door alle stof heen dan kun je door met de lesstof van het roc.

BWI-Bouwen, iets voor mij?

BWI-Bouwen is iets voor jou als je:

 • gezond bent
 • technisch inzicht hebt
 • graag aanpakt, iets doet
 • van buiten werken houdt
 • het prettig vindt om in teamverband te werken
 • het leuk vindt om iets te maken dat blijft en dat je later terug ziet
Werken met modulen

In de modules komen alle onderdelen van BWI-Bouwen aan de orde. Elk onderdeel noemen we een kerndeel. Het eerst krijg je de onderwerpen die alle bouwleerlingen leren, de gemeenschappelijke kerndelen. Voorbeelden van kerndelen:

 • profielen stellen (de palen waartussen je metselt)
 • metselen
 • waterpassen
 • stukadoren
 • uitzetten (plaats bepalen en hoogte metselwerk aangeven)
 • straatwerk
 • betonwerk

Daarna volgen de modules die speciaal gericht zijn op BWI-Bouwen. In elke module krijg je theorie, tekenen en praktijk. Voordat je aan het werk gaat, leer je steeds met welk materiaal je werkt en welke gereedschappen je daarvoor het beste kunt gebruiken.

Voorbeelden van de vakgerichte kerndelen:

 • metselverbanden
 • muursoorten
 • muurafdekking
 • stelwerk (bijvoorbeeld kozijnen stellen)
 • spouwmuren
 • scheidingswanden
Computer

Een bijzonder onderdeel waar je les in krijgt, zijn ICT-lessen waarin je leert hoe je de computer gebruikt voor je werk. Je voert zelf opdrachten op de computer uit die je later in het examen terugziet.

Stage

In het vierde jaar van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg loop je twee weken stage bij een bedrijf. In die tijd doe je praktijkervaring op en laat je zien wat je al geleerd hebt. Je hebt de kans te ervaren welke beroepen er zijn in de bouw. Je loopt stage in de bouw, bij een aannemer of een onderaannemer (b.v. tegelzetter).

Vooraf kun je aangeven waar jij het liefst naar toe wilt. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. De school heeft voor de stages contact met passende leerbedrijven.

Wat kun je doen met de richting BWI-Bouwen? Vaardigheden

Voorbeeld van wat je bij je bij BWI-Bouwen leert:

 • aanleren van de basisvaardigheden van het vak
 • weten welke materialen je bij het bouwen gebruikt
 • samenwerken met anderen
 • aanleren van een goede werkhouding, goede omgangsvormen en klantvriendelijkheid
Vervolgopleiding

Als je het profiel BWI-Bouwen bij ons hebt gevolgd, kun je daar veel mee.

Het is een goede voorbereiding op het werken in een bedrijf in combinatie met een vervolgopleiding aan het mbo. Je kunt:

 • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen; vier dagen in de week werken, één dag naar het roc.
 • de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen; overdag zit je op het roc en daarnaast loop je veel stage bij verschillende bedrijven. Je kunt hierbij denken aan werk als calculator, werkvoorbereider en uitvoerder.
Beroepen

Voor welke beroepen leiden we je bij BWI-Bouwen op? Je kunt er heel veel kanten mee op. Soms kun je zelfs doorstromen naar een heel andere richting.

Enkele voorbeelden van beroepen die je na je mbo kunt uitvoeren:

 • metselaar
 • tegelzetter
 • stukadoor
 • vloerenlegger
 • voeger
 • stratenmaker

Andere opleidingen Reggesteyn BWI (Bouwen, Wonen, Interieur)