„De bouw is volop in beweging, steeds meer jonge mensen zien kansen in dit interessante werkveld. Daarom kies ik nu voor een opleiding in de bouw!”

De bouwsector is flink in beweging. Er is zoveel werk, dat bedrijven schreeuwen om goed personeel. De verwachting is dat de bouw de komende jaren nog weer verder zal aantrekken en dat door toenemende bedrijfsinvesteringen en een toenemende vraag naar nieuwbouwwoningen, de bouwproductie de komende jaren flink zal toenemen.

Kies daarom nu voor opleiding aan Bouwgilde en profiteer van de kansen die de bouwsector biedt.